Standard Svensk standard · SS-EN 1866-3:2013

Brand och räddning - Mobila släckaggregat - Del 3: Tilläggskrav till EN 1866-1 avseende sammansättning, konstruktion och hållfasthet mot tryck för CO2 släckaggregat

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies the rules of design, assembling, testing and inspection during manufacturing of mobile CO2 fire extinguishers, which comply with the requirements of EN 1866-1, as far as pressure resistance is concerned. NOTE 1 Design is limited to design of the assembly. NOTE 2 The classification of the different parts forming the assembly is given in Annex A.

Ämnesområden

Brandbekämpning (13.220.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Släckredskap samt utrustning för räddningstjänsten, SIS/TK 360/AG 01

Internationell titel: Mobile fire extinguishers - Part 3: Requirements for the assembly, construction and pressure resistance of CO2 extinguishers which comply with the requirements of EN 1866-1

Artikelnummer: STD-90902

Utgåva: 1

Fastställd: 2013-05-26

Antal sidor: 24

Ersätter: SS-EN 1866:2006