Standard Svensk standard · SMS 1181

Brandmateriel - Kopplingsdel 63/32 för tryckslang. Övergång

Status: Gällande

Ämnesområden

Brandbekämpning


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Utrustning för brand- och räddningstjänster, SIS/TK 360/AG 04

Internationell titel: Fire fighting equipment. Coupling part 63/32 for pressure hose. Adapter

Artikelnummer: STD-2298

Utgåva: 3

Fastställd: 1969-11-01

Antal sidor: 2