Standard Svensk standard · SMS 1167

Brandmateriel - Brandpostmutter

Status: Gällande

Ämnesområden

Brandbekämpning


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Utrustning för brand- och räddningstjänster, SIS/TK 360/AG 04

Internationell titel: Fire fighting equipment. Fire hydrant nut

Artikelnummer: STD-2293

Utgåva: 3

Fastställd: 1969-11-01

Antal sidor: 2