Standard Svensk standard · SMS 1167

Brandmateriel - Brandpostmutter

Status: Gällande

Ämnesområden

Brandbekämpning (13.220.10)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: SIS - Tjänster och personlig säkerhet

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-2293

Utgåva: 3

Fastställd: 1969-11-01

Antal sidor: 2