Standard Svensk standard · SMS 2205

Brandmateriel - Slanglådor

Status: Gällande

Ämnesområden

Brandbekämpning


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Utrustning för brand- och räddningstjänster, SIS/TK 360/AG 04

Internationell titel: Fire fighting equipment. Hose box

Artikelnummer: STD-2850

Utgåva: 2

Fastställd: 1969-11-01

Antal sidor: 2