Standard Svensk standard · SMS 1179

Brandmateriel - Kopplingsdel 32 för tryckslang. Invändigt gängad

Status: Gällande

Ämnesområden

Brandbekämpning


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Utrustning för brand- och räddningstjänster, SIS/TK 360/AG 04

Internationell titel: Fire fighting equipment. Coupling part 32 for pressure hose. Internally threaded

Artikelnummer: STD-2296

Utgåva: 3

Fastställd: 1969-11-01

Antal sidor: 2