Standard Svensk standard · SS-EN 13731:2007

Brand och räddning - Lyftkuddar för brand- och räddningstjänsten

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies requirements for lifting bag systems, where intended operation is inflation by compressed air and used primarily by fire and rescue services. This European Standard applies to lifting bag systems including some or all of the following components:
- hose assemblies and couplings;
- regulators;
- control devices;
- pressure indicators;
- safety valves;
- lifting bags.
This European Standard applies to lifting bag systems intended for operation under ambient temperatures between -20 °C and 55 °C. This European Standard deals with all significant hazards, hazardous situations and events during the commissioning, operation and maintenance arising from a lifting bag system when it is used as intended and under the conditions of misuse which are reasonably foreseeable by the manufacturer (see Clause 4). This European Standard specifies minimum performance requirements and test methods for lifting bag systems.

Ämnesområden

Första hjälpen-utrustning (11.160) Brandbekämpning (13.220.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Tjänster och personlig säkerhet

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-64058

Utgåva: 1

Fastställd: 2007-12-03

Antal sidor: 40