Standard Svensk standard · SS-EN 1865-3:2012+A1:2015

Bårutrustning i vägambulanser - Del 3: Förstärkt bår för hög belastning

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies minimum requirements for the design and performance of heavy duty stretchers used in road ambulances for the treatment and transportation of patients. It aims to ensure patient safety and minimize the physical effort required by staff operating the equipment.

Ämnesområden

Första hjälpen-utrustning (11.160) Fordon för särskilda ändamål (43.160)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Ambulanssjukvård, SIS/TK 351

Internationell titel: Patient handling equipment used in road ambulances - Part 3: Heavy duty stretcher

Artikelnummer: STD-8013637

Utgåva: 1

Fastställd: 2015-04-07

Antal sidor: 24

Ersätter: SS-EN 1865-3:2012