Standard Svensk standard · SS-EN 13976-1:2018

Sjukvårdsfordon med utrustning - Transport av kuvöser - Del 1: Krav på gränssnitt

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies the requirements for the interface between the ambulance and the incubator and the associated equipment, needed for care and treatment of infants, used in emergency or planned transports to ensure interchangeability and interoperability and to provide uninterrupted care of infants.
This European Standard does not give requirements for the vehicles, crafts, devices or incubators as such; these requirements are found in other standards. However, transport incubators are normally combined with other equipment to form a transport incubator system.

Ämnesområden

Utrustning för anestesi, respiration och återupplivning (11.040.10) Första hjälpen-utrustning (11.160)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Ambulanssjukvård, SIS/TK 351

Internationell titel: Rescue systems - Transportation of incubators - Part 1: Interface requirements

Artikelnummer: STD-80005370

Utgåva: 3

Fastställd: 2018-07-04

Antal sidor: 24

Ersätter: SS-EN 13976-1:2011