Standardutveckling · SIS/TK 351

Ambulanssjukvård

Allt mer av den avancerade prekliniska vården sker idag direkt vid skadeplatser och under transporter. Genom att arbeta fram standarder för ambulanser och den medicintekniska utrustningen som preklinisk vård behöver, bidrar kommittéarbetet till välfungerande och säkra sjukvårdstransporter.

Genom välutformade krav på sjukvårdsfordon och dess utrustning ska tillverkning, upphandling och användandet av sjukvårdsfordon säkerhetsställas och förbättras. Tidigare kommittéarbete har bland annat resulterat i en övergripande standard för ambulanser. Den beskriver hur en ambulans ska byggas och utrustas för att både möta en mängd olika regelverk hos svenska myndigheter och EU. Samtidigt är standarden viktig för tillverkare, så att dessa kan bygga ambulanser som passar både köparnas och myndigheternas krav i Europa.


Ju fler perspektiv, desto bättre blir standardiseringen av framtidens ambulanssjukvård. Ökad kompetens, större nätverk och möjligheten att påverka får du på köpet! Kontakta Joakim Falk för mer information.

Mer information om kommitténs arbete:

Verksamhetsplan
Utgivet 10 standarder
Deltagare 11 företag och organisationer
AB Germa, Kristianstad
Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
Landsorganisationen i Sverige LO, Stockholm
Nilsson Special Vehicles AB (publ), Laholm
Nordic Vehicle Conversion AB, Backaryd
Region Skåne, Malmö
Riksföreningen För Ambulanssjuksköterskor (ras), Karlstad
Stryker AB, Malmö
Svenskt Ambulansflyg, Umeå
Vårdförbundet, Stockholm
Västra Götalandsregionen, Vänersborg
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 3 internationella kommittéer
ISO/TC 22/SC 40/WG 3, Negative pressure compartment for ambulances
CEN/TC 239, Rescue systems
CEN/TC 239/WG 1, Medical vehicles and their equipment - Stretchers and other patient handling equipment
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Läs mer Påverka standarder

Ämnesområden

Hälso- och sjukvård (11) Första hjälpen-utrustning (11.160)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

Den 2 juni 2021 höll vi ett diskussionswebbinar om hur svensk ambulanssjukvård möter utmaningarna med säkra transporter, framförallt kuvöstransporter och av intensivvårdspatienter. Ta del av det här >>

 

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Sammanfattning hösten 2022 Medicinteknik och in vitro diagnostik

Som ett steg i att gynna samverkan och öka kännedomen om pågående standardisering inom medtech/diagnostik-området.

Se presentationen med översikten över aktuella arbeten för hösten 2022.

Vi hoppas att översikten är en god hjälp till överblick för att hitta synergier och inspiration!

SIS-TK Sammanfattning hösten 2022(pdf).

 

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Joakim Falk
Projektledare
joakim.falk@sis.se

Mattis Rundgren
Projektkoordinator
mattis.rundgren@sis.se

Martino Corrias
Ordförande
Karolinska Universitetssjukhuset