Standard Svensk standard · SS-EN 1865-4:2012

Bårutrustning i vägambulanser - Del 4: Ihopfällbar transportstol

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard defines the minimum requirements for the design and performance of foldable patient transfer chairs, which are used for the conveyance of patients to and/or from road ambulances. It aims to ensure patient safety and to minimize the physical effort required by staff operating the equipment.

Ämnesområden

Första hjälpen-utrustning (11.160) Fordon för särskilda ändamål (43.160)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Ambulanssjukvård, SIS/TK 351

Internationell titel: Patient handling equipment used in road ambulances - Part 4: Foldable patient transfer chair

Artikelnummer: STD-85997

Utgåva: 1

Fastställd: 2012-04-06

Antal sidor: 16

Ersätter: SS-EN 1865