Standard Svensk standard · SS-EN 1865-1:2010+A1:2015

Bårutrustning i vägambulanser - Del 1: Specifikation för bårar och annan förflyttningsutrustning

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard defines minimum requirements for the design and performance of stretchers and other patient handling equipment used in road ambulances for the handling and carrying of patients. It aims to ensure patient safety and minimize the physical effort required by staff operating the equipment.

Ämnesområden

Första hjälpen-utrustning (11.160) Fordon för särskilda ändamål (43.160)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Ambulanssjukvård, SIS/TK 351

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-8014412

Utgåva: 1

Fastställd: 2015-06-01

Antal sidor: 44

Ersätter: SS-EN 1865-1:2010