Standard Svensk standard · SS-EN 13976-1:2011

Sjukvårdsfordon med utrustning - Transport av kuvöser - Del 1: Krav på gränssnitt

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 13976-1:2018

Omfattning
This European Standard specifies the requirements for the interface between the ambulance and the incubator and the associated equipment, needed for care and treatment of infants, used in emergency or planned transports to ensure interchangeability and interoperability and to provide uninterrupted care of patients.

This European Standard does not give requirements for the vehicles, crafts, devices or incubators as such; these requirements are found in other standards. However, transport incubators are normally combined with other equipment to form a "transport incubator system".

Ämnesområden

Utrustning för anestesi, respiration och återupplivning Första hjälpen-utrustning


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Ambulanssjukvård, SIS/TK 351

Internationell titel: Rescue systems - Transportation of incubators - Part 1: Interface conditions

Artikelnummer: STD-80497

Utgåva: 2

Fastställd: 2011-05-26

Antal sidor: 24

Ersätter: SS-EN 13976-1:2004

Ersätts av: SS-EN 13976-1:2018