Standard Svensk standard · SS-EN 1866-1:2007

Brand och räddning - Mobila släckaggregat - Del 1: Egenskaper, utförande och provningsmetoder

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies the rules of design, type testing and inspection during manufacturing, ratings and classification of mobile fire extinguishers and test methods to be used. It applies to mobile fire extinguishers with a total mass above 20 kg for powder, water based and CO2 extinguishers. This standard applies to mobile fire extinguishers that are manoeuvred by an operator on foot only. It does not cover fire tests for class C and class F fires, but the used extinguishing media c

Ämnesområden

Brandbekämpning (13.220.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Släckredskap samt utrustning för räddningstjänsten, SIS/TK 360/AG 01

Internationell titel: Mobile fire extinguishers - Part 1: Characteristics, performance and test methods

Artikelnummer: STD-61784

Utgåva: 1

Fastställd: 2007-08-13

Antal sidor: 26