Standard Svensk standard · SMS 2498

Brandmateriel - Slangkoppling 110 för tryckslang. Packning

Status: Gällande

Ämnesområden

Brandbekämpning (13.220.10)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: SIS - Tjänster och personlig säkerhet

Internationell titel: Fire fighting equipment. Hose coupling 110 for pressure hose. Washer

Artikelnummer: STD-2964

Utgåva: 1

Fastställd: 1969-11-01

Antal sidor: 2