Standard Svensk standard · SMS 2498

Brandmateriel - Slangkoppling 110 för tryckslang. Packning

Status: Gällande

Ämnesområden

Brandbekämpning


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Utrustning för brand- och räddningstjänster, SIS/TK 360/AG 04

Internationell titel: Fire fighting equipment. Hose coupling 110 for pressure hose. Washer

Artikelnummer: STD-2964

Utgåva: 1

Fastställd: 1969-11-01

Antal sidor: 2