Standard Svensk standard · SMS 1166

Brandmateriel - Brandposthuvud 63. Fotskruvar

Status: Gällande

Ämnesområden

Brandbekämpning (13.220.10)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Utrustning för brand- och räddningstjänster, SIS/TK 360/AG 04

Internationell titel: Fire fighting equipment. Fire hydrant head 63. Hydrant nipples

Artikelnummer: STD-2292

Utgåva: 3

Fastställd: 1969-11-01

Antal sidor: 2