Standard Svensk standard · SMS 1180

Brandmateriel - Kopplingsdel 32 för tryckslang. Utvändigt gängad

Status: Gällande

Ämnesområden

Brandbekämpning (13.220.10)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: SIS - Tjänster och personlig säkerhet

Internationell titel: Fire fighting equipment. Coupling part 32 for pressure hose. Externally threaded

Artikelnummer: STD-2297

Utgåva: 3

Fastställd: 1969-11-01

Antal sidor: 2