Standard Svensk standard · SS-EN 3-9:2007/AC:2007

Brand och räddning - Handbrandsläckare - Del 9: Tilläggskrav till EN 3-7 för kolsyresläckare

Status: Gällande

Ämnesområden

Brandbekämpning (13.220.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Släckredskap samt utrustning för räddningstjänsten, SIS/TK 360/AG 01

Internationell titel: Portable fire extinguishers - Part 9: Additional requirements to EN 3-7 for pressure resistance of CO2 extinguishers

Artikelnummer: STD-63621

Utgåva: 1

Fastställd: 2007-10-29

Antal sidor: 12

Korrigerar: SS-EN 3-9:2007