Standard Svensk standard · SS-EN 3-9:2007

Brand och räddning - Handbrandsläckare - Del 9: Tilläggskrav till EN 3-7 för kolsyresläckare

Status: Gällande

· Korrigeras av: SS-EN 3-9:2007/AC:2007
Omfattning
This European Standard specifies the rules of design, assembling, inspection and testing of CO2 portable fire extinguishers as far as the pressure risk is concerned.

Ämnesområden

Brandbekämpning (13.220.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Släckredskap samt utrustning för räddningstjänsten, SIS/TK 360/AG 01

Internationell titel: Portable fire extinguishers - Part 9: Additional requirements to EN 3-7 for pressure resistance of CO2 extinguishers

Artikelnummer: STD-63147

Utgåva: 1

Fastställd: 2007-09-11

Antal sidor: 24