Standard Svensk standard · SMS 1161

Brandmateriel - Brandposthuvud 63 med kopplingsdelar 63 för tryckslang

Status: Gällande

Ämnesområden

Brandbekämpning


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Utrustning för brand- och räddningstjänster, SIS/TK 360/AG 04

Internationell titel: Fire fighting equipment. Fire hydrant head 63 with coupling part 63for pressure hose

Artikelnummer: STD-2288

Utgåva: 3

Fastställd: 1969-11-01

Antal sidor: 4