Standard Svensk standard · SS-EN 3-7:2004+A1:2007

Brand och räddning - Handbrandsläckare - Del 7: Egenskaper, funktionskrav och provningsmetoder

Status: Gällande

Omfattning
This standard specifies the characteristics, performance requirements and test methods for portable fire extinguishers.

Ämnesområden

Brandbekämpning (13.220.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Släckredskap samt utrustning för räddningstjänsten, SIS/TK 360/AG 01

Internationell titel: Portable fire extinguishers - Part 7: Characteristics, performance requirements and test methods

Artikelnummer: STD-62945

Utgåva: 1

Fastställd: 2007-09-03

Antal sidor: 53

Ersätter: SS-EN 3-7:2004 , SS-EN 3-7:2004