Standard Svensk standard · SS-EN 3-7:2004

Brand och räddning - Handbrandsläckare - Del 7: Egenskaper, funktionskrav och provningsmetoder

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 3-7:2004+A1:2007
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 3-7:2004

Brand och räddning - Handbrandsläckare - Del 7: Egenskaper, funktionskrav och provningsmetoder
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 349 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 349 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna standard specificerar egenskaper, funktionskrav och provningsmetoder för handbrandsläckare.
Hänvisning till en släckares lämplighet för användning mot bränder i gaser (klass C-bränder) sker efter tillverkarens omdöme, men skall tillämpas endast för pulversläckare vilka erhållit en effektivitetsklass i klass B eller klass A och B.
Släckares lämplighet för användning mot klass D-bränder (bränder omfattande brännbara metaller) ligger utanför omfattningen av denna standard med avseende på provbål. Emellertid täcks släckare i alla övriga avseenden av kraven i denna standard för pulversläckare som hänvisar till lämplighet mot D-brand.
ANM.: Släckning av metallbränder utgör en så speciell situation (med hänsyn tagen till metallens art, form och brandens förlopp etc) att det inte är möjligt att specificera ett representativt provbål. Släckeffektiviteten mot klass D-bål behöver
därför avgöras från fall till fall.

Ämnesområden

Brandbekämpning (13.220.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 3-7:2004

Brand och räddning - Handbrandsläckare - Del 7: Egenskaper, funktionskrav och provningsmetoder
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 349 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 349 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Släckredskap samt utrustning för räddningstjänsten, SIS/TK 360/AG 01

Internationell titel: Portable fire extinguishers - Part 7: Characteristics, performance requirements and test methods

Artikelnummer: STD-35846

Utgåva: 1

Fastställd: 2004-04-08

Antal sidor: 46

Finns även på: SS-EN 3-7:2004

Ersätter: SS-EN 3-1 , SS-EN 3-2 , SS-EN 3-4 , SS-EN 3-5

Ersätts av: SS-EN 3-7:2004+A1:2007