Standard Svensk standard · SMS 1175

Brandmateriel - Kopplingsdel 63 för tryckslang. Lock

Status: Gällande

Ämnesområden

Brandbekämpning


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Utrustning för brand- och räddningstjänster, SIS/TK 360/AG 04

Internationell titel: Fire fighting equipment. Coupling part 63 for pressure hose. Cover

Artikelnummer: STD-2294

Utgåva: 4

Fastställd: 1969-11-01

Antal sidor: 2