Standard Svensk standard · SMS 1164

Brandmateriel - Vinkelventil 63 med kopplingsdel 63 för tryckslang

Status: Gällande

Ämnesområden

Brandbekämpning


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Utrustning för brand- och räddningstjänster, SIS/TK 360/AG 04

Internationell titel: Fire fighting equipment. Angle valves 63 with coupling part 63 for pressure hose

Artikelnummer: STD-2290

Utgåva: 3

Fastställd: 1969-11-01

Antal sidor: 2