Standard Svensk standard · SS-EN 16856:2020

Brand och räddning - Aerosolspray för brandsläckning

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 16856:2020

Brand och räddning - Aerosolspray för brandsläckning
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This draft European Standard specifies the characteristics, performance and test methods for extinguishing aerosol dispensers, in accordance with Directive 75/324/EEC, for fire extinguishing purposes. Requirements in this draft Standard are specified for products containing less than 1 kg or 1 l of extinguishing media, which can be expelled by the action of internal pressure and are intended to extinguish test fires of type A + B, or type A + F, or type A + B + F classes of EN 2. These extinguishing aerosol dispensers are intended to be used by untrained persons for domestic applications. They are not intended to be used on gas fires (class C) and metal fires (class D).
Requirements are specified for minimum performance in Annex I for extinguishing test fires of type A, type B and type F classes of EN 2, as appropriate.
Annex A gives the conditioning treatment to be applied to extinguishing aerosol dispensers prior to testing as described in Annex B to Annex K.

Ämnesområden

Allmänt (13.220.01) Brandbekämpning (13.220.10) Brandskydd (13.220.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 16856:2020

Brand och räddning - Aerosolspray för brandsläckning
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Släckredskap samt utrustning för räddningstjänsten, SIS/TK 631

Internationell titel: Portable aerosol dispensers for fire extinguishing purposes

Artikelnummer: STD-80021698

Utgåva: 1

Fastställd: 2020-04-28

Antal sidor: 48