Standard Svensk standard · SMS 1458

Brandmateriel - Vinkelventil 32 med kopplingsdel 32

Status: Gällande

Ämnesområden

Brandbekämpning


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Utrustning för brand- och räddningstjänster, SIS/TK 360/AG 04

Internationell titel: Fire fighting equipment. Angle valve part 32 withcoupling part 32

Artikelnummer: STD-2449

Utgåva: 3

Fastställd: 1970-05-25

Antal sidor: 2