Standard Svensk standard · SS-EN 14710-1:2005+A2:2008

Brand och räddning - Brandpumpar - Centrifugalpumpar utan evakueringsanordning - Del 1: Klassificering, allmänna krav och säkerhetskrav

Status: Gällande

Omfattning
This document applies to centrifugal pumps without priming devices for fire-fighting use designed as
- floating pumps (FPN-F),
- submersible pumps (FPN-S) or
- boosted pumps (FPN-B).

Fire-fighting centrifugal pumps without primer are defined as terminated by their inlet and outlet connections as well as by their shaft ends.

This document applies for fire-fighting centrifugal pumps without priming devices for use under ambient temperatures between -15 oC and 40 oC.

NOTE 1 For special conditions, -30 oC; see 6.11.

This document does not apply to fire-fighting centrifugal pumps without primer of which the only power source is directly applied manual effort.

This document does not apply to fire-fighting centrifugal pumps without primer, intended to be used as interchangeable equipment (i.e. combined by the user with another machine or vehicle acting as a driver).

This document does not apply to fire-fighting centrifugal pumps without primer with a nominal delivery pressure pN above 15 bar.

NOTE 2 High pressure pumps with primer are dealt with in EN 1028-1 and EN 1028-2.

This document specifies the classification and general requirements for fire-fighting centrifugal pumps without priming devices with a nominal delivery rate of up to 10 000 l/min.

Ämnesområden

Brandbekämpning (13.220.10) Utrustning och fordon för brand- och räddningstjänst (14.450) Pumpar (23.080)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Tjänster och personlig säkerhet

Internationell titel: Fire-fighting pumps - Fire-fighting centrifugal pumps without primer - Part 1: Classification, general and safety requirements

Artikelnummer: STD-68631

Utgåva: 1

Fastställd: 2008-12-22

Antal sidor: 40

Ersätter: SS-EN 14710-1:2005+A1:2008