Standard Svensk standard · SS-EN 14710-1:2005+A1:2008

Brand och räddning - Brandpumpar - Centrifugalpumpar utan evakueringsanordning - Del 1: Klassificering, allmänna krav och säkerhetskrav

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 14710-1:2005+A2:2008
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 14710-1:2005+A1:2008

Brand och räddning - Brandpumpar - Centrifugalpumpar utan evakueringsanordning - Del 1: Klassificering, allmänna krav och säkerhetskrav
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document applies to centrifugal pumps without priming devices for fire-fighting use designed as
-- floating pumps (FPN-F),
-- submersible pumps (FPN-S) or
-- boosted pumps (FPN-B).
Fire-fighting centrifugal pumps without primer are defined as terminated by their inlet and outlet connections as well as by their shaft ends.
This document applies for fire-fighting centrifugal pumps without priming devices for use under ambient temperatures between -15 oC and 40 oC.
NOTE 1 For special conditions, -30 oC; see 6.11.
This document does not apply to fire-fighting centrifugal pumps without primer of which the only power source is directly applied manual effort.
This document does not apply to fire-fighting centrifugal pumps without primer, intended to be used as interchangeable equipment (i.e. combined by the user with another machine or vehicle acting as a driver).
This document does not apply to fire-fighting centrifugal pumps without primer with a nominal delivery pressure pN above 15 bar.
NOTE 2 High pressure pumps with primer are dealt with in EN 1028-1 and EN 1028-2.
This document specifies the classification and general requirements for fire-fighting centrifugal pumps without priming devices with a nominal delivery rate of up to 6 000 l/min.

Ämnesområden

Brandbekämpning (13.220.10) Utrustning och fordon för brand- och räddningstjänst (14.450)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 14710-1:2005+A1:2008

Brand och räddning - Brandpumpar - Centrifugalpumpar utan evakueringsanordning - Del 1: Klassificering, allmänna krav och säkerhetskrav
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Släckredskap samt utrustning för räddningstjänsten, SIS/TK 360/AG 01

Internationell titel: Fire-fighting pumps - Fire-fighting centrifugal pumps without primer - Part 1: Classification, general and safety requirements

Artikelnummer: STD-66924

Utgåva: 1

Fastställd: 2008-07-17

Antal sidor: 40

Ersätter: SS-EN 14710-1:2005

Ersätts av: SS-EN 14710-1:2005+A2:2008