Standard Svensk standard · SMS 1183

Brandmateriel - Slangkoppling 32 och kopplingsdel 32 för tryckslang. Packning

Status: Gällande

Ämnesområden

Brandbekämpning (13.220.10)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: SIS - Tjänster och personlig säkerhet

Internationell titel: Fire fighting equipment. Hose coupling 32 and coupling part 32 for pressure hose. Washer

Artikelnummer: STD-2300

Utgåva: 4

Fastställd: 1969-11-01

Antal sidor: 2