Standard Svensk standard · SMS 1183

Brandmateriel - Slangkoppling 32 och kopplingsdel 32 för tryckslang. Packning

Status: Gällande

Ämnesområden

Brandbekämpning


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Utrustning för brand- och räddningstjänster, SIS/TK 360/AG 04

Internationell titel: Fire fighting equipment. Hose coupling 32 and coupling part 32 for pressure hose. Washer

Artikelnummer: STD-2300

Utgåva: 4

Fastställd: 1969-11-01

Antal sidor: 2