Standard Svensk standard · SS-EN 15004-7:2008

Fasta släcksystem - Gassläcksystem - Del 7: Fysiska egenskaper och systemutförande avseende gassläckssystem för IG-01 släckmedel (ISO 14520-12:2005, modifierad)

Status: Gällande

Omfattning
This document gives specific requirements for gaseous fire-extinguishing systems, with respect to the IG-01 extinguishant. It includes details of physical properties, specification, usage and safety aspects and is applicable to systems operating at nominal pressure of 160 bar, 200 bar and 300 bar at 15 °C. This does not preclude the use of other systems; however, design data for other pressures were not available at time of publication.

Ämnesområden

Brandbekämpning (13.220.10) Brandskydd (13.220.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Släckmedel, fasta släcksystem och brandgasventilation, SIS/TK 360/AG 03

Internationell titel: Fixed firefighting systems - Gas extinguishing systems - Part 7: Physical properties and system design of gas extinguishing systems for IG-01 extinguishant (ISO 14520-12:2005, modified)

Artikelnummer: STD-66835

Utgåva: 1

Fastställd: 2008-07-03

Antal sidor: 20

Ersätts av: SS-EN 15004-7:2017