Standard Svensk standard · SS-EN 12259-2/AC:2018

Brand och räddning - Fasta släcksystem Komponenter för sprinkler- och vattenspraysystem - Del 2: Larmventiler - Våtrör

Status: Gällande

Omfattning
This standard specifies requirements for constructions and performance of wet alarm valve assemblies and retard chambers used in automatic sprinkler systems Auxiliary components and attachments to wet alarm valve assemblies and retard chambers are not covered by this standard. NOTE: All pressure data in this European standard are given as guage pressure in bar (bar=100.000 Pa)

Ämnesområden

Brandskydd (13.220.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Fasta släcksystem och brandgasventilation, SIS/TK 360/AG 03

Internationell titel: Fixed firefighting sytems - Components for sprinkler and water spray systems - Part 2: Wet alarm valve assemblies

Artikelnummer: STD-80006366

Utgåva: 1

Fastställd: 2018-08-30

Antal sidor: 12

Korrigerar: SS-EN 12259-2