Standard Svensk standard · SS-EN 12259-2

Brand och räddning - Fasta släcksystem Komponenter för sprinkler- och vattenspraysystem - Del 2: Larmventiler - Våtrör

Status: Gällande

· Korrigeras av: SS-EN 12259-2/AC:2018 Tillägg: SS-EN 12259-2/A1 , SS-EN 12259-2/A2:2006
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 12259-2

Brand och räddning - Fasta släcksystem Komponenter för sprinkler- och vattenspraysystem - Del 2: Larmventiler - Våtrör
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 2 691 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 2 691 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 4 305,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Ämnesområden

Brandskydd (13.220.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 12259-2

Brand och räddning - Fasta släcksystem Komponenter för sprinkler- och vattenspraysystem - Del 2: Larmventiler - Våtrör
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 2 691 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 2 691 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 4 305,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Fasta släcksystem och brandgasventilation, SIS/TK 633

Internationell titel: Fixed firefighting systems - Components for sprinkler and water spray systems - Part 2: Wet alarm valve assemblies

Artikelnummer: STD-25367

Utgåva: 1

Fastställd: 1999-07-30

Antal sidor: 35