Standard Svensk standard · SS-EN 12259-2/A1

Brand och räddning - Fasta släcksystem - Komponenter för sprinkler- och vattenspraysystem - Del 2: Larmventiler - Våtrör

Status: Gällande

Ämnesområden

Brandskydd (13.220.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Fasta släcksystem och brandgasventilation, SIS/TK 360/AG 03

Internationell titel: Fixed firefighting systems - Components for sprinkler and water spray systems - Part 2: Wet alarm valve assemblies

Artikelnummer: STD-30616

Utgåva: 1

Fastställd: 2001-07-27

Antal sidor: 11

Tillägg till: SS-EN 12259-2