Standard Svensk standard · SS-EN 54-18:2006/AC:2016

Brand och räddning - Branddetekterings- och brandlarmsystem - Del 18: In- och utgångsenheter

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 54-18:2006/AC:2016

Brand och räddning - Branddetekterings- och brandlarmsystem - Del 18: In- och utgångsenheter
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 0 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 0 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 0 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard specifies requirements, test methods and performance criteria for input/output devices connected to a transmission path of a fire detection and fire alarm system, used to receive and/or transmit electrical signals to or from the transmission path, necessary for the operation of the fire detection
and fire alarm system and/or fire protection system.
An input/output device may be a physically separate device or its function may be integrated into another device in which case this European Standard may be used to assess this function.
Control and indicating equipment, and ancillary control and indicating equipment (e.g. repeater panels and fire brigade panels) are not covered by this European Standard.

Ämnesområden

Brandskydd (13.220.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 54-18:2006/AC:2016

Brand och räddning - Branddetekterings- och brandlarmsystem - Del 18: In- och utgångsenheter
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 0 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 0 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 0 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Branddetektering och brandlarmsystem - Tjänster för brandskydds- och säkerhetssystem, SIS/TK 360/AG 02

Internationell titel: Fire detection and fire alarm systems - Part 18: Input/output devices

Artikelnummer: STD-8018421

Utgåva: 1

Fastställd: 2016-01-18

Antal sidor: 8

Korrigerar: SS-EN 54-18:2006