Nyhet · 2022-06-16

Brandsläckare för litiumbatterier

Användningen av laddbara litiumbatterier ökar markant och tyvärr även antalet bränder som orsakas av dessa.

Litiumbatterier blir allt vanligare och finns i dag i allt från bilar och cyklar till datorer och mobiltelefoner. Litiumbatterier har en viss explosions- och brandrisk och vid en brand i litiumbatterier kan situationen bli kritisk efter bara ett par minuter. Ett stort problem är den livsfarliga gasen som frigörs och bränderna har tyvärr visat sig vara mycket svåra att släcka.


Inom den europeiska arbetsgruppen CEN/TC 70/WG 5 Manual means of fire fighting equipment planeras ett nytt standardiseringsarbete för att ta fram krav och rekommendationer på brandsläckare specialiserade för litiumbränder.

Den svenska kommittén SIS/TK 631 (den ombildade SIS/TK 360/AG 01) Släckredskap och utrustning till räddningstjänsten bevakar detta arbete.

Är du intresserad av att delta i arbetet för att påverka och bevaka svenska intressen är du välkommen att kontakta Viveka Odlén, viveka.odlen@sis.se och/eller Karin Ekström, karin.ekstrom@sis.se.


Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS/TK 360? Kontakta gärna oss.

Viveka Odlen
Projektledare
viveka.odlen@sis.se

Karin Ekström
Projektassistent
karin.ekstrom@sis.se

Standardutveckling

Till SIS kommer du som vill påverka standarder och riktlinjer inom din bransch. Vi samordnar alla som har identifierat ett behov av överenskommelser för utveckling av varor och tjänster.