Standard Svensk standard · SS-EN 15004-8:2008

Fasta släcksystem - Gassläcksystem - Del 8: Fysiska egenskaper och systemutförande avseende gassläckssystem för IG-100 släckmedel (ISO 14520-13:2005, modifierad)

Status: Gällande

Omfattning
This document gives specific requirements for gaseous fire-extinguishing systems, with respect to the IG-100 extinguishant. It includes details of physical properties, specification, usage and safety aspects and is applicable to systems operating at nominal pressure of 160 bar, 200 bar and 300 bar at 15 °C. This does not preclude the use of other systems; however, design data for other pressures were not available at time of publication.

Ämnesområden

Brandbekämpning (13.220.10) Brandskydd (13.220.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Fasta släcksystem och brandgasventilation, SIS/TK 360/AG 03

Internationell titel: Fixed firefighting systems - Gas extinguishing systems - Part 8: Physical properties and system design of gas extinguishing systems for IG-100 extinguishant (ISO 14520-13:2005, modified)

Artikelnummer: STD-66836

Utgåva: 1

Fastställd: 2008-07-03

Antal sidor: 20

Ersätts av: SS-EN 15004-8:2017