Standardutveckling · SIS/TK 632

Branddetektering och brandlarmsystem

SIS/TK 632 deltar aktivt i den europeiska standardiseringen av produkter och provningsmetoder inom området för branddetektering och brandlarmsystem i och runt byggnader.

Standardisering omfattar allt som bidrar till god och hållbar brandskyddsteknik och säkerställer att produkter uppfyller de grundläggande säkerhetskraven för 'Safety in case of fire' enligt EU byggproduktförordning. Kommittén bevakar det internationella standardiseringsarbetet för att få tidig kunskap om och kunna påverka framtida krav och riktlinjer för produkter och provning inom området för branddetektering och brandlarmsystem i och runt byggnader. Användandet av standarder syftar till att säkerställa kvalitén och underlätta internationell handel för produkter inom branddetektering och brandlarmsystem, samt att upprätthålla kvalitet, hållbarhet och säkerhet för att förbygga och minska skadorna på människor, egendom och miljö vid bränder.

SIS/TK 632 arbetar för närvarande med revideringen av SS 3654 Brand och räddning - Branddetekterings- och brandlarmsystem - Brandförsvarstablå och brandkårsnyckel.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 8 standarder
EN 54-21, Brand och räddning - Branddetekterings- och brandlarmsystem - Del 21: Utrustning för larm- och felöverföring
EN 54-29, Brand och räddning - Branddetekterings- och brandlarmsystem - Del 29: Flersensordetektorer av punkttyp som kombinerar sensorer
ISO 7240-13, Fire detection and fire alarm systems - Compability assessment of system components
ISO 12239, Branddetektering och brandlarmssystem - Rökalarm
CEN/TS 54-14, Brand och räddning - Branddetekterings- och brandlarmsystem - Del 14: Riktlinjer för planering, projektering, installation, driftsättning, handhavande och underhåll
ISO 7240-29, Brand och räddning - Branddetekterings och brandlarmsystem - Del 29: Videobaserad detektion av bränder
ISO 7240-27, Brand och räddning - Branddetekterings och brandlarmsystem - Del 27: Punkt typ fyra detektorer med en rökgivare i kombination med en kolmonoxidsensor och eventuellt en eller flera värmesensorer
ISO 7240-33, Fire detection and alarm systems - Part 33: Thermal Imaging Fire Detectors
Visa fler Visa färre
Utgivet 48 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 18 företag och organisationer
Acumo Communication Solution Nordic AB, Uttran
Brandskyddsföreningens Service AB, Stockholm
Calectro AB, Göteborg
Consilium Marine & Safety AB, Hisings Backa
Dafo Vehicle Fire Protection AB, Tyresö
Firefly AB, Stockholm
GPBM Nordic AB, Mölndal
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Solna
Panasonic Fire & Security Europe AB, Malmö
Presto AB, Katrineholm
RISE Research Institute of Sweden AB, Borås
Schneider Electric Sverige AB, SOLNA
Schrack Seconet AB, Hägersten
Siemens Energy AB, Finspång
Supersonic Svenska AB, Stockholm
Svenska Brandsäkerhetsföretag Svebra, Skellefteå
Svenska Kommunalarbetareförbundet, Västerås
Säkerhetsbranschen Service i Sverige AB, Stockholm
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 24 internationella kommittéer
ISO/TC 21/SC 3, Fire detection and alarm systems
CEN/CLC/JTC 4, Services for fire safety and security systems
CEN/CLC/JTC 4/WG 1, Remote Services for fire safety and security systems
CEN/TC 72, Fire detection and fire alarm systems
CEN/TC 72/WG 10, Optical beam smoke detectors
CEN/TC 72/WG 11, Guidelines for planning, design and installation
CEN/TC 72/WG 12, Multi-sensor detectors
CEN/TC 72/WG 14, Smoke Alarm devices
CEN/TC 72/WG 15, Routing devices
CEN/TC 72/WG 16, Aspirating smoke detectors
CEN/TC 72/WG 17, Input/output devices
CEN/TC 72/WG 18, Line-type heat detectors
CEN/TC 72/WG 19, Components using Radio links
CEN/TC 72/WG 20, CO detectors
CEN/TC 72/WG 21, Duct smoke detectors
CEN/TC 72/WG 22, Revision of EN 54-1
CEN/TC 72/WG 23, Voice alarm components and installation
CEN/TC 72/WG 3, Fire alarm devices
CEN/TC 72/WG 4, Flame detectors
CEN/TC 72/WG 5, Point heat and smoke detectors and short-circuit isolators
CEN/TC 72/WG 6, Manual call points
CEN/TC 72/WG 7, Control and indicating equipment
CEN/TC 72/WG 8, Power supply equipment
CEN/TC 72/WG 9, System requirements
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Viveka Odlen
Projektledare
viveka.odlen@sis.se

John Andersson
Projektkoordinator
john.andersson@sis.se