Standard Svensk standard · SS-EN 54-2/A1:2006

Brand och räddning - Branddetekterings- och brandlarmsystem - Del 2: Centralutrustning

Status: Gällande

Ämnesområden

Brandskydd


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Branddetektorer, brandlarmsystem, SIS/TK 360/AG 02

Internationell titel: Fire detection and fire alarm systems - Part 2: Control and indicating equipment

Artikelnummer: STD-46903

Utgåva: 1

Fastställd: 2006-11-02

Antal sidor: 41

Tillägg till: SS-EN 54-2