Standard Svensk standard · SS-EN 54-11/A1:2006

Brand och räddning - Branddetekterings- och brandlarmsystem - Del 11: Larmknappar

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 54-11/A1:2006

Brand och räddning - Branddetekterings- och brandlarmsystem - Del 11: Larmknappar
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna Europastandard anger krav och provningsmetoder för larmknappar i branddetekterings- och brandlarmsystem i och runt byggnader. Den beaktar inom- och utomhusförhållanden, utseende och funktion hos larmknappar av typ A ”direkt funktion” och typ B ”indirekt funktion” och täcker även larmknappar i form av
enkla, mekaniska brytare, sådana som är utrustade med enkla elektroniska komponenter (t.ex. resistorer och dioder) och andra som innehåller aktiva, elektroniska komponenter och samverkar med manöverpaneler för signalering och identifiering av exempelvis en adress eller en plats.
Denna Europastandard täcker inte larmknappar för speciella användningsområden, t.ex. larmknappar som är egensäkra eller avsedda för användning under farliga förhållanden, om sådana användningsområden fordrar ytterligare eller andra krav eller provningar än de som anges i denna standard.

Ämnesområden

Brandskydd (13.220.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 54-11/A1:2006

Brand och räddning - Branddetekterings- och brandlarmsystem - Del 11: Larmknappar
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Branddetektering och brandlarmsystem, SIS/TK 632

Internationell titel: Fire detection and fire alarm systems - Part 11: Manual call points

Artikelnummer: STD-80012543

Utgåva: 1

Fastställd: 2006-01-27

Antal sidor: 24

Finns även på: SS-EN 54-11/A1:2006

Tillägg till: SS-EN 54-11 , SS-EN 54-11