Standard Svensk standard · SS-EN 54-4/A1:2002

Brand och räddning - Branddetekterings- och brandlarmsystem - Del 4: Strömförsörjning till brandlarmsystem

Status: Gällande

Omfattning
Delete the note and replace it with the following paragraph: This standard does not cover the power supplies for self-contained smoke alarms or the battery powered parts of wire-free fire detection and fire alarm systems.

Ämnesområden

Brandskydd (13.220.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Branddetektering och brandlarmsystem - Tjänster för brandskydds- och säkerhetssystem, SIS/TK 360/AG 02

Internationell titel: Fire detection and fire alarm systems - Part 4: Power supply equipment

Artikelnummer: STD-8018422

Utgåva: 1

Fastställd: 2016-01-18

Antal sidor: 16

Tillägg till: SS-EN 54-4