Standard Svensk standard · SS-EN 54-4

Brand och räddning - Branddetekterings- och brandlarmsystem - Del 4: Strömförsörjning till brandlarmsystem

Status: Gällande · Korrigeras av: SS-EN 54-4/AC:1999 Tillägg: SS-EN 54-4/A1:2002 , SS-EN 54-4/A2:2006

Omfattning
This European Standard specifies requirements, methods of test and performance criteria for power supply equipment (see component L of figure 1 of EN 54-1) of fire detection and fire alarm systems installed in buildings.

NOTE: Power supply equipment with special characteristics, developed for particular applications, is not necessarily the subject of this standard and may require further tests.

Ämnesområden

Brandskydd (13.220.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Branddetektering och brandlarmsystem - Tjänster för brandskydds- och säkerhetssystem, SIS/TK 360/AG 02

Internationell titel: Fire detection and fire alarm systems - Part 4: Power supply equipment

Artikelnummer: STD-24167

Utgåva: 1

Fastställd: 1998-12-02

Antal sidor: 37