Standard Svensk standard · SS-EN 54-4/AC:1999

Brand och räddning - Branddetekterings- och brandlarmsystem - Del 4: Strömförsörjning till brandlarmsystem

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies requirements, methods of test and performance criteria for power supply equipment (see component L of figure 1 of EN 54-1) of fire detection and fire alarm systems installed in buildings.

Ämnesområden

Brandskydd (13.220.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Branddetektering och brandlarmsystem - Tjänster för brandskydds- och säkerhetssystem, SIS/TK 360/AG 02

Internationell titel: Fire detection and fire alarm systems - Part 4: Power supply equipment

Artikelnummer: STD-8027808

Utgåva: 1

Fastställd: 2017-08-02

Antal sidor: 44

Korrigerar: SS-EN 54-4