Standard Svensk standard · SS-EN 14604:2005

Brand och räddning - Brandvarnare

Status: Gällande · Korrigeras av: SS-EN 14604:2005/AC:2008 , SS-EN 14604:2005/AC:2008

Omfattning
I detta dokument anges krav, provningsmetoder, prestandakriterier och tillverkarens instruktioner för användning av brandvarnare som fungerar med spritt ljus, transmitterat ljus eller jonisering som är avsedda för användning i hem eller liknande boendemiljö. I detta dokument ingår också ytterligare krav på brandvarnare, vilka även är lämpliga för användning i campingfordon. För provning av andra typer av brandvarnare, eller brandvarnare som fungerar genom olika principer, bör detta dokument endast användas som vägledning. Brandvarnare med särskilda funktioner som radiosammankoppling eller med särskilda egenskaper och utvecklade för specifika risker omfattas inte av detta dokument. Svensk ANM. Sista meningen i ovan stycke: Det är de särskilda funktionerna, inte brandvarnarna, som inte omfattas av detta dokument. Detta klargörande finns beskrivet i rättelsen SS-EN 14604_2005_AC_2008. Enligt det här dokumentet tillåts men krävs inte att det i brandvarnare ingår enheter för sammankoppling med andra liknande brandvarnare och/eller tillbehör och för larmtystning. Om sådana enheter ingår anges i detta dokument tillämpliga krav för detta. Detta dokument täcker inte enheter som är avsedda att införlivas i system med separat centralutrustning. ANM. Vissa typer av brandvarnare innehåller radioaktiva material. De nationella kraven för strålskydd skiljer sig från land till land och de specificeras inte i detta dokument. Sådana brandvarnare ska emellertid överensstämma med gällande nationella krav.

Ämnesområden

Brandskydd (13.220.20) Larm- och varningssystem (13.320)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Branddetektering och brandlarmsystem - Tjänster för brandskydds- och säkerhetssystem, SIS/TK 360/AG 02

Internationell titel: Smoke alarm devices

Artikelnummer: STD-80012041

Utgåva: 1

Fastställd: 2005-08-04

Antal sidor: 76

Finns även på: SS-EN 14604:2005