Standard Svensk standard · SS-EN 14604:2005/AC:2008

Brand och räddning - Brandvarnare

Status: Gällande

Ämnesområden

Brandskydd (13.220.20) Larm- och varningssystem (13.320)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Branddetektering och brandlarmsystem - Tjänster för brandskydds- och säkerhetssystem, SIS/TK 360/AG 02

Internationell titel: Smoke alarm devices

Artikelnummer: STD-67895

Utgåva: 1

Fastställd: 2008-10-27

Antal sidor: 8

Finns även på: SS-EN 14604:2005/AC:2008

Korrigerar: SS-EN 14604:2005 , SS-EN 14604:2005