Standard Svensk standard · SS-EN 54-21:2006

Brand och räddning - Branddetekterings- och brandlarmsystem - Del 21: Utrustning för larm- och felöverföring

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies requirements, test methods and performance criteria against which the effectiveness and reliability of routing equipment capable of transmitting fire alarm and/or fault warning signals for use with fire detection and fire alarm systems installed in buildings can be assessed (see EN 54-1). The routing equipment is designed to allow the system to function in accordance with the requirements of this European Standard. It also provides for the evaluation of conformity of the equipment to the requirements of this standard.

Ämnesområden

Brandskydd (13.220.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Branddetektorer, brandlarmsystem, SIS/TK 360/AG 02

Internationell titel: Fire detection and fire alarm systems - Part 21: Alarm transmission and fault warning routing equipment

Artikelnummer: STD-45590

Utgåva: 1

Fastställd: 2006-06-16

Antal sidor: 35

Finns även på: SS-EN 54-21:2006