Standard Svensk standard · SS-EN 54-21:2006

Brand och räddning - Branddetekterings- och brandlarmsystem - Del 21: Utrustning för larm- och felöverföring

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 54-21:2006

Brand och räddning - Branddetekterings- och brandlarmsystem - Del 21: Utrustning för larm- och felöverföring
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna Europastandard specificerar krav, provningsmetoder och prestandakriterier som kan användas för bedömning av effektiviteten och tillförlitligheten hos utrustning för överföring av brandlarms- och/eller felsignaler för användning med branddetekterings- och brandlarmsystem som är installerade i byggnader (se EN 54-1). Överföringsutrustningen är utformad så att systemets funktion uppfyller kraven i denna
Europastandard. Detta dokument ligger även till grund för utvärderingen av utrustningens överensstämmelse med kraven i denna standard.

Ämnesområden

Brandskydd (13.220.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 54-21:2006

Brand och räddning - Branddetekterings- och brandlarmsystem - Del 21: Utrustning för larm- och felöverföring
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Branddetektering och brandlarmsystem, SIS/TK 632

Internationell titel: Fire detection and fire alarm systems - Part 21: Alarm transmission and fault warning routing equipment

Artikelnummer: STD-80011818

Utgåva: 1

Fastställd: 2006-06-16

Antal sidor: 44

Finns även på: SS-EN 54-21:2006