Standard Svensk standard · SS-EN 54-10/A1:2006

Brand och räddning - Branddetekterings- och brandlarmsystem - Del 10: Flamdetektorer

Status: Gällande

Ämnesområden

Brandskydd (13.220.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Branddetektering och brandlarmsystem - Tjänster för brandskydds- och säkerhetssystem, SIS/TK 360/AG 02

Internationell titel: Fire detection and fire alarm systems - Part 10: Flame detectors - Point detectors

Artikelnummer: STD-44773

Utgåva: 1

Fastställd: 2006-03-09

Antal sidor: 14

Tillägg till: SS-EN 54-10