Standard Svensk standard · SS-EN 54-10

Brand och räddning - Branddetekterings- och brandlarmsystem - Del 10: Flamdetektorer

Status: Gällande · Tillägg: SS-EN 54-10/A1:2006

Omfattning
This European Standard specifies requirements, test methods and performance criteria for point-type, resettable flame detectors that operate using radiation from a flame for use in fire detection systems installed in buildings. This standard does not cover flame detectors working on different principles from those described in this standard (although the standard may be used as guidance in assessing such products).

Ämnesområden

Brandskydd (13.220.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Branddetektering och brandlarmsystem - Tjänster för brandskydds- och säkerhetssystem, SIS/TK 360/AG 02

Internationell titel: Fire detection and fire alarm systems - Part 10: Flame detectors - Point detectors

Artikelnummer: STD-32115

Utgåva: 1

Fastställd: 2002-02-08

Antal sidor: 39