Standard Svensk standard · SS-EN 54-16:2008

Brand och räddning - Branddetekterings- och brandlarmsystem - Del 16: Centralutrustning för talat larm

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 54-16:2008

Brand och räddning - Branddetekterings- och brandlarmsystem - Del 16: Centralutrustning för talat larm
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna Europastandard anger krav, provningsmetoder och prestandakriterier för centralutrustning för talat larm för användning i branddetekterings- och brandlarmsystem för byggnader, där larmsignalen har formen av toner eller talade meddelanden, eller båda delar.
Detta dokument ligger även till grund för utvärderingen av utrustningens överensstämmelse med kraven i denna Europastandard.
ANM. De övergripande kraven för ett system för talat larm, speciellt vad gäller hörbarhet och begriplighet, täcks inte i denna del av EN 54. Tillverkaren bör överväga krav på ett övergripande system som kan påverka utrustningens utformning. Sådana systemkrav kan anges i en annan del av EN 54, i nationell lagstiftning, föreskrifter och standarder samt i avtalshandlingar.

Ämnesområden

Brandskydd (13.220.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 54-16:2008

Brand och räddning - Branddetekterings- och brandlarmsystem - Del 16: Centralutrustning för talat larm
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Branddetektering och brandlarmsystem, SIS/TK 632

Internationell titel: Fire detection and fire alarm systems - Part 16: Voice alarm control and indicating equipment

Artikelnummer: STD-80011817

Utgåva: 1

Fastställd: 2008-03-14

Antal sidor: 76

Finns även på: SS-EN 54-16:2008