Standard Svensk standard · SS-EN 54-25:2008/AC:2012

Brand och räddning - Branddetekterings- och brandlarmsystem - Del 25: Radiolänkade komponenter

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 54-25:2008/AC:2012

Brand och räddning - Branddetekterings- och brandlarmsystem - Del 25: Radiolänkade komponenter
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 0 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 0 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 0 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard specifies requirements, test methods and performance criteria for components used in fire alarms systems, installed in and around buildings, which use radio frequency links (RF links) to communicate. It also provides requirements for the evaluation of conformity of the components to the requirements of this

Ämnesområden

Brandskydd (13.220.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 54-25:2008/AC:2012

Brand och räddning - Branddetekterings- och brandlarmsystem - Del 25: Radiolänkade komponenter
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 0 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 0 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 0 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Branddetektering och brandlarmsystem, SIS/TK 632

Internationell titel: Fire detection and fire alarm systems - Part 25: Components using radio links

Artikelnummer: STD-85790

Utgåva: 2

Fastställd: 2012-03-12

Antal sidor: 8

Ersätter: SS-EN 54-25:2008/AC:2010

Korrigerar: SS-EN 54-25:2008