Logga in

Standard Svensk standard · SS-EN 54-25:2008/AC:2012

Brand och räddning - Branddetekterings- och brandlarmsystem - Del 25: Radiolänkade komponenter

Status: Gällande

Köp denna standard
Pris: 0 SEK

PDF

Pris: 0 SEK

Papper

Pris: 0 SEK
+

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard specifies requirements, test methods and performance criteria for components used in fire alarms systems, installed in and around buildings, which use radio frequency links (RF links) to communicate. It also provides requirements for the evaluation of conformity of the components to the requirements of this

Ämnesområden

Brandskydd


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Branddetektorer, brandlarmsystem, SIS/TK 360/AG 02

Internationell titel: Fire detection and fire alarm systems - Part 25: Components using radio links

Artikelnummer: STD-85790

Utgåva: 2

Fastställd: 2012-03-12

Antal sidor: 8

Ersätter: SS-EN 54-25:2008/AC:2010

Korrigerar: SS-EN 54-25:2008