Standard Svensk standard · SS-EN 54-25:2008/AC:2012

Brand och räddning - Branddetekterings- och brandlarmsystem - Del 25: Radiolänkade komponenter

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies requirements, test methods and performance criteria for components used in fire alarms systems, installed in and around buildings, which use radio frequency links (RF links) to communicate. It also provides requirements for the evaluation of conformity of the components to the requirements of this

Ämnesområden

Brandskydd (13.220.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Branddetektering och brandlarmsystem - Tjänster för brandskydds- och säkerhetssystem, SIS/TK 360/AG 02

Internationell titel: Fire detection and fire alarm systems - Part 25: Components using radio links

Artikelnummer: STD-85790

Utgåva: 2

Fastställd: 2012-03-12

Antal sidor: 8

Ersätter: SS-EN 54-25:2008/AC:2010

Korrigerar: SS-EN 54-25:2008