Standard Svensk standard · SS-EN 54-3:2014+A1:2019

Brand och räddning - Branddetekterings- och brandlarmsystem - Del 3: Akustiska larmdon

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 54-3:2014+A1:2019

Brand och räddning - Branddetekterings- och brandlarmsystem - Del 3: Akustiska larmdon
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna Europastandard anger krav, provningsmetoder och prestandakriterier för akustiska larmdon, inklusive larmdon för talade meddelanden, i en fast installation som är avsedd att avge en hörbar varningssignal mellan branddetekterings- och brandlarmsystemet och personerna som vistas i byggnaden (se EN 54-1:2011).
Denna Europastandard ligger till grund för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda (AVCP) hos akustiska larmdon enligt denna Europastandard.
Denna Europastandard gäller inte för:
a) högtalare som primärt är avsedda för sändning av talade nödmeddelanden som genereras av en extern ljudkälla;
b) akustiska signalgivare avsedda för övervakning, t.ex. i centralutrustning.

Ämnesområden

Brandskydd (13.220.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 54-3:2014+A1:2019

Brand och räddning - Branddetekterings- och brandlarmsystem - Del 3: Akustiska larmdon
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Branddetektering och brandlarmsystem, SIS/TK 632

Internationell titel: Fire detection and fire alarm systems - Part 3: Fire alarm devices - Sounders

Artikelnummer: STD-80012036

Utgåva: 1

Fastställd: 2019-04-17

Antal sidor: 76

Finns även på: SS-EN 54-3:2014+A1:2019

Ersätter: SS-EN 54-3:2014